بارانا تجهیز هوشمند | تجهیزات هوشمند سازی ساختمان

جهت دانلود مطالب می توانید بر روی متن آن کلیک کنید...

 
ردیف عنوان مطلب  توضیحات
1 ضوابط درهای مقاوم در برابر حریق  سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
2 ضوابط ملاك عمل سامانه های اطفای حریق  سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
3 فرم نمونه محاسبات هیدرولیكی سیستمهای اطفا حریق   سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
4 ضوابط ملاك عمل سامانه های تهویه، تخلیه و كنترل دود   سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
5 راهنمای تهیه مدارك و نقشه های سیستم اگزاست   سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
6 جزییات درگاه خروجی پانلهای مركزی   سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
7 دستورالعمل احداث هلی پد بر روی ساختمان های بلند مرتبه   سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
8 ضوابط ملاک عمل سیستم های کشف و اعلام حریق   سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
9 ضوابط و دستورالعمل پوشش‌های مقاوم حریق   سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
10 ضوابط و دستورالعمل هاي پاركينگ هاي مكانيزه   سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
11 ضوابط اجرای آسانسورهای آتش نشانی   سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
12 ضوابط دتكتورهای مونواكسید كربن در محیط های مسكونی   سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
13 دستورالعمل پوشش های معدنی پاششی محافظ در برابر آتش برای سازه های فولادی   سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
14  مبحث سوم مقررات ملی ساختمان؛ حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حريق  وزارت راه و شهرسازی - مرکز تحقیقات راه مسکن شهرسازی
 15  مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان؛ ايمني و حفاظت كار در حين اجرا  وزارت راه و شهرسازی - مرکز تحقیقات راه مسکن شهرسازی
 16 مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان؛ طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمانها  وزارت راه و شهرسازی - مرکز تحقیقات راه مسکن شهرسازی
 17 INSO 19212: نساجی- تعیین زمان سوختن سطحی پارچه، 1393  ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان 
 18  آیین نامه ایمنی تاسیسات الکتریکی با اتصال زمین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- مرکز تحقیقات  
 19  آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- مرکز تحقیقات 
 20 آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- مرکز تحقیقات 

Barana Tajhiz Hooshmand All Right Reserved.© 2016 BARANAGROUP

Template Design:A.H