بارانا تجهیز هوشمند | تجهیزات هوشمند سازی ساختمان

تلفن:02146019197  تلفن گویا:02128423125

مورخ 12/12/97

تایج آزمون مهندسان مجری ایمنی و آتش نشانی سال 1397 در زمینه های زیر اعلام گردیده است: جهت مشاهده اسامی قبول شدگان فایل زیر را دانلود نمایید...

  • ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ 
  • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻬﻮﯾﻪ دود
  • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ و اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ 
  • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﺸﻒ و اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی : تهران ، سعادت آباد، میدان بهرود، بلوار عابدی ،  خیابان فاتحان مجتمع علوم پزشکی برج C1طبقه همکف

آدرس کارخانه : تهران ، رباط کریم شهرک صنعتی عرفان ارغوان 3 پ 11

تلفن دفتر مرکزی :  09901155125 - 02122145041 - 02122141207

ایمیل :   baranagroup521 a gmail.com  -  info a baranagroup.com

Barana Tajhiz Hooshmand All Right Reserved.© 2016 BARANAGROUP

طراحی و پیاده سازی  BTH

Template Design:A.H