بارانا تجهیز هوشمند | تجهیزات هوشمند سازی ساختمان

تلفن: 02122141207 -تلفن گویا: 02128423125 - موبایل: 09901155125

 

کنسانتره های فوم آتش نشانی برای خاموش کردن آتش های بزرگ و مهیب که در آن آب بی اثر یا خطرناک است، استفاده می شود. انواع مختلفی از کنسانتره فوم وجود داردکه کاربردهای محتلفی دارند. دسته بندی کنسانتره ها از نظر افزایش حجم به شرح زیر می باشد:

  1. فومهای با نسبت افزایش حجمی کم (کم توسعه Low-expansion) دارای نسبت افزایش حجم کمتر از 20 برابر می باشد. فومهای کم توسعه کاربرد بسیار گسترده تری نسبت به سایر انواع دیگر فوم پیدا کرده اند که این امر بدلیل قابلیت پرتاب آنها به مسافتهای طولانی، سرعت در پخش شدن لایه کف و ایجاد لایه کف پایدار و مقاوم می باشد.
  2. فومهای با نسبت افزایش حجم متوسط (توسعه متوسط Medium-expansion)داراب نسبت افزایش حجم بین 20 تا 200 می باشد. کف بیشتری نسبت به فوم کم توسعه ایجاد می نماید. بعلت اینکه فوم توسعه متوسط حجم کف بیشتری تولید می نماید بوسیله آن می توان با سرعت بیشتری محوطه ای وسیع را پوشش داد. به همین علت از آن برای پوشش محوطه اطراف مخازن و یا در اطراف محل استقرار ترانسفورماتورها استفاده می گردد.
  3. فومهای با نسبت افزایش حجم زیاد (پر توسعه High-expansion)دارای نسبت افزایش حجم بیش از 200 برابر می باشد. از فوم پرتوسعه جهت پر کردن و یا ایجاد پوشش در محوطه های محصور و یا سرپوشیده همانند انبارهای کالا ، آشیانه هواپیماها و یا انبار کشتیها استفاده می گردد. از فوم پرتوسعه همچنین در شرایطی که ارسال نفرات به محل خطرات زیادی را در بر می گیرد مانند محوطه های محصور زیر زمینی ، یخچالهای بزرگ صنعتی ، تونلهای درون معادن و همچنین کانالهای محل عبور کابلهای برق استفاده می گردد.

1) کنسانتره های فوم مقاوم در برابر مواد الکلی Alcohol Resistant (AR) foam

از این نمونه برای مایعاتی که لایه فومهای معمولی را تخریب می نمایند استفاده می گردد. این فوم مقاومت بیشتری در برابر ایجاد شکاف در لایه کف تولیدی توسط مولکولهای سطح سوخت دارد. کنسانتره های مقاوم در برابر مواد قطبی از نظر بنیان و ریشه مواد تولید کننده آنها می توانند جزء هر کدام از پنج دسته ذکر شده (AFFF – S – FFFP – FP – P  ) باشند و از آنها می توان جهت اطفاء حریق هر نوع مایع هیدرو کربنی ( اعم از قطبی و یا غیر قطبی ) استفاده نمود و عملکرد این فومها کاملا مشابه و مطابق با گروه هم ریشه آنهاست، بدین معنی که یک کنسانتره مقاوم در برابر مواد الکلی می تواند از نوع P ، FP ، AFFF و یا هر نوع دیگر از انواع ذکر شده باشد. فومهای لایه غشایی معمولی (AFFF , FFFP ) نمی توانند لایه غشایی را بر روی مایعات قابل حل در آب ایجاد نمایند. از فومهای AR معمولا به نسبت شش درصد برای اطفاء حریق مایعات قطبی و به نسبتهای سه و یا شش درصد برای سوختهای هیدرو کربنی غیر قطبی استفاده می گردد. بعضی از انواع جدیدتر این نوع فوم به نسبت سه درصد برای تمام مایعات قابل اشتعال اعم از قطبی و غیر قطبی استفاده می گردد.

2) کنسانتره های فوم غشایی شکل آبدار Aqueous film-forming foam (AFFF)

این نوع فوم مخلوطی از ترکیبات شیمیایی و عامل فوم ساز مصنوعی است. این فوم ها با تشکیل یک فیلم آبی می توانند آتش را خاموش کنند. این فیلم لایه نازکی از محلول فوم است که به سرعت روی سطح سوخت هیدروکربن پخش شده و آتش را در مدت کوتاهی خاموش می کند.این لایه کشش سطحی محلول فوم را کاهش می دهد تا بتواند سطح هیدروکربن را به خوبی پوشش دهد.خاصیت سیالیت این فوم اجازه می دهد تا سریعا ً پیرامون موانع جریان یابد.AFFF های استاندارد را می توان به طور پیش ترکیب شده به کار برد.این فوم ها با عامل خاموش کننده پودری سازگارند و با آب دریا و آب شیرین نیز قابل استفاده هستند .گرچه برای استفاده بهینه ،باید از نازل هواکش Aspirating  استفاده کرد اما با نوع غیر هواکشی نیز سازگار است. ین کنسانتره معمولا در نسبتهای یک، سه و شش درصد استفاده  می گردد.


3) فوم AFFF مقاوم در برابر الکلAR-AFFF

این فوم از ترکب دترجنت مصنوعی ،مواد شیمیایی و پلیمرها بدست می اید.سوخت هایی که حلال قطبی هستند از جمله الکل ها ،فوم های غیرمقاوم در برابر الکل را از بین می برند. فوم  AFFF‌مقاوم در برابر الکل،در مواجهه با هیدروکربن ها ،مانند AFFF معمولی عمل کرده و یک فیلم آبی بر روی سطح هیدروکربن پدید می آورد. در مواجهه با سوخت های حلال قطبی (یا سوخت های محلول در آب ) پلیمر، یک لایه ضخیم پدید می آورد که فوم را از سوخت جدا کرده و مانع از بین رفتن لایه فوم می گردد. با وجود اینکه برخی از فوم های مقاوم در برابر الکل طرحی شده اند تا برای سوخت های هیدروکربنی با نسبت 3 درصد و حلال های قطبی با نسبت 6درصد بکار می روند.فرمول های جدید تر امروزه این قابلیت را دارند که برای هر دو گروه سوخت با نسبت 3 درصد استفاده شوند.این فرمول های جدید باعث می شوند تا در مصرف فوم صرفه جویی شود.به علاوه ، استفاده از تنظیم درصد اختلاط را آسان می کنند .برای نمونه می توان ترکیب کننده ها را همیشه روی 3 درصد تنظیم کرد.این نوع فوم ها به علت خلوص بالا دارای ویسکوزیته بالا می باشند. لایه غشایی شکل   می دهد. این کنسانتره معمولا در نسبتهای یک، سه و شش درصد استفاده می گردد.

4) کنسانتره های فوم فلوئورو پروتئینه غشایی شکل Film-forming fluoro protein (FFFP foam)                                                    این نمونه همانند کنسانتره های فلوئورو پروتئینه بوده و همه ویژگی های فوم فلوئوروپرتئینی را دارد،  با این تفاوت که سیالیت آن بیشتر می باشد که باعث افزایش سرعت اطفا حریق می گردد.  این نوع فوم در برابر مایعات هیدرو کربنی مقاوم بوده و به آسانی به آنها آلوده نمی گردد. این فوم بر روی سطح سوختهای هیدرو کربنی لایه نازک غشایی شکلی تشکیل می دهد. از این فوم نیز غالبا در نسبتهای سه و شش درصد استفاده می گردد.


5) فوم فلوئوروپرتئینی فیلم ساز مقاوم در برابر الکل AR-FFFP

فومFFFP مقاوم در برابر الکل از مخلوط فوم فلوئوروپرتئینی و پلیمر ساخته می شوند.این فوم در مواجهه با سوخت های هیدروکربنی مثل یک FFFP معمولی عمل کرده و یک لایه آبدار بر روی سطح سوخت هیدروکربن تشکیل می دهد. وقتی روی حلال های قطبی (یا سوختهای محلول در آب )به کار می رود، پلیمر یه لایه ضخیم در سطح سوخت پدید می آورد که فوم را از سوخت جدا نموده و مانع تماس فوم با سوخت و از بین رفتن آن می شود.فوم های AR-FFFP در نسبت 3 درصد موجود هستند تا برای سوخت های هیدروکربنی با نسبت ترکیب 3 و برای حلال های قطبی با نسبت 6 درصد بکار روند.همچنین فرمول هایی وجود دارند که برای هر نوع سوخت بکار می روند.

6) فوم شیمیایی یا سنتزی یا مصنوعی  Synthetic (S) foam

این فومها محلولی از هیدرو کربنهای فعال شده هستند. ماده فعال کننده فلوئور در این کنسانتره ها در صورت وجود به حدی نیست که بتواند لایه غشایی شکلی بر روی سطح مایعات هیدرو کربنی ایجاد نماید. فوم های s عموما به نسبتهای میان یک تا شش درصد استفاده می گردد. از این نوع فوم به ندرت بعنوان فوم کم توسعه استفاده می شود و معمولا برای اطفای حریق های هیدروکربنی در مقیاس کوچک استفاده می شود .فوم های مصنوعی ترکیبی از عوامل فوم ساز مصنوعی و پایدار کننده هستند.فوم مصنوعی با نسبت انسباط متوسط برای فرونشاندن بخارات سمی و خطرناک بکار می رود.با توجه به نوع مواد شیمیایی موجود در حریق،فوم های متفاوتی نیاز است.فوم با نسبت انبساط بالا را می توان در سیستم های Total Flooding مبتنی بر فوم بکار گرفت. این سیستم های از طریق نازل های ثابت ،در اطفای حریق انبارها و سایر فضاهای بسته مورد استفاده قرار می گیرد.در صورت کاربرد فوم در چنین فضاهایی ،باید قبل هرکار، اقدامات احتیاطی در مورد وجود کابل ها و جریان الکتریسیته صورت گیرد.

7) فوم پروتئینی  (P) Protein Foam

این فوم ها از هیدرولیز ترکیبات پروتینی گیاهی و حیوانی تولید شده و قابلیت تولید حباب های ریز و فشرده را دارا میباشد. فوم های پروتئنی معمولی تنها برای سوختهای هیدروکربنی بکار می روند. این فوم ها پوششی همگن و پایدار تولید می کنند، آتش را به کندی خاموش می کنند و به لحاظ اقتصادی نیز به صرفه هستند. فوم های پروتئینی معمولی را می توان با آب دریا و یا آب معمولی استفاده کرد. این نوع فوم حتما ً باید با هوا مخلوط شده و به صورت کف حاوی هوا بکار رود. بنابراین هرگز نباید از آن در نازل های غیر هواکشی از قبیل : نازل های سرشلنگی آب استفاده کرد. فوم های پروتئینی اولین گونه فوم های مکانیکی هستند که به طور گسترده در بازار عرضه شده اند و از جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار گرفته اند. این فوم ها از تجزیه هیدرولیکی دانه های بسیار ریز پروتئین حاصل می شوند به علاوه، موادی برای جلوگیری از خوردگی، افزودنی های پایدار کننده و کنترل کننده های ویسکوزیته و همچنین موادی برای جلوگیری از تجزیه فوم توسط باکتری ها به آن افزوده می شود.

 

8) فوم فلوئوروپرتئینی   Fluoroprotein (FP) Foam

این نوع فوم از افزودن مواد شیمیایی به فوم پروتئینی به دست می آید که باعث افزایش سرعت اطفا فوم می گردد. فوم فلوئوروپرتئینی دارای مقاومت عالی در برابر حرارت بوده و ضمن آنکه از اشتعال مجدد جلوگیری می کند، برای اطفا حریق سوخت های هیدروکربنی و افزودنی های اکسیژنه نیز به کار می روند. فوم های فلوئورپرتئینی را می توان با آب دریا یا آب معمولی استفاده کرد. این فوم باید به خوبی با هوا مخلوط شود و هرگز در نازل هایی گه قابلیت هواکشی ندارند به کار نرود.

9) فوم آموزشی  Training Foam

این فوم فاقد فلور می باشد و قابلیت تجزیه بیولوژیکی دارد که مشخصا برای مانورها تولید شده است و قابل استفاده با همه سیستم های کم توسعه، پر توسعه و توسعه متوسط می باشد.

10) کنستانتره های فوم کلاس A

اولین بار این نوع فومها در آمریکا اختراع گردید و برای توصیف کنستانتره هایی بکار برده می شود که اساسا برای استفاده روی آتشهای کلاس A کاربرد دارد. آنها مدعی هستند که این نوع کنستانتره باعث کاهش کشش سطحی آب و افزایش توان نفوذ پذیری وگسترش آب در داخل سوخت های کلاس A می شود.

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی : تهران ، سعادت آباد، میدان بهرود، بلوار عابدی ،  خیابان فاتحان مجتمع علوم پزشکی برج C1طبقه همکف

آدرس کارخانه : تهران ، رباط کریم - انجم آباد خیابان همت ک سعادت ششم  

تلفن دفتر مرکزی :  09901155125 - 02122145041 - 02122141207

ایمیل :   baranagroup521 a gmail.com  -  info a baranagroup.com

نمایندگی  شمال غرب کشور: 

آدرس: تبریز: میرداماد ،فازسوم ویلاشهر، خیابان گلستان، پلاک ۱۱

تلفن : 09143134507 - آقای مطلبی

 

Barana Tajhiz Hooshmand All Right Reserved.© 2016 BARANAGROUP

طراحی و پیاده سازی  BTH

Template Design:A.H