بارانا تجهیز هوشمند | تجهیزات هوشمند سازی ساختمان

تلفن: 02122141207 -تلفن گویا: 02128423125 - موبایل: 09901155125

 

روش پیشروی در دود :

وقت کار کردن در تاریکی و دود بهترین طریق بوسیله تماس انجام می گیرد و چند نکته وجود دارد که با آگاهی از آن و عمل آن می توان این کار را به بهترین طریق انجام داد .

  1. در زمان ورود بمحل دود گرفته هیچگاه قدم نزده بلکه بوسیله کشیدن پا روی سطح زمین بجلو می رویم تا در صورت وجود مانع و یا حفره دچار حادثه نشویم .
  2.  وزن بدن همیشه روی پای عقب قرار می گیرد و تا وقتی مطمئن نشدیم زیر پای جلو محکم است قدم بر نمی داریم اول زمین یا پله ها را آزمایش کرده و بعد پای عقب را بجلو می آوریم و در مواقعی که پا را به جلو می آوریم آنرا از روی زمین بلند نمی کنیم بلکه اول پا روی زمین قرار دارد و باز یا یک پا که زمین مماس خواهد بود بجلو می رویم این کار باعث می شود که از موانع روی زمین آگاه شویم و برجستگی های احتمالی بر روی زمین ما را به زمین نزند و میخ و یا سایر عوامل پای ما را مجروم نکند .
  3. برای اصابت نکردن سر با موانع احتمالی همیشه دست را از بالا به پایین و از پایین به بالا ( در صورت آزاد بودن هر دو دست با هر دو بطور مخالف و در صورت آزاد نبودن هر دو دسته با یک دست ) مرتب حرکت می دهیم و پشت دست همیشه بطرف خارج یعنی کف دست بطرف بدن باشد ( مسیر حرکت دستها از بالای سر خواهد بود ) .

چرا از دست استفاده می کنیم ؟

اولاً قبل از تماس گرفتن با جسم گرم گرمای آنرا بهتر حس می کنیم و ثانیاً از وجود اشیاء که احتمالاً در سر راه ما قرار دارد مطلع خواهیم شد چون ممکن است این شیئی سیم برق و یا دستگیره گرم درب باشد و باعث خطر گردد.

وقت پایین آمدن از پله ها یا نردبان بهتر این است که اول با پا پله ها را امتحان کرده و بعد روی آن قرار بگیریم و در هر حال هر دو دست بر روی دو پله ها هم بر روی پله قرار گیرید چون وزن بدن روی چهار پل تقسیم می شود و از خطر سر خوردن و یا شکستن پله های سوخته و سقوط جلوگیری می شود . هیچگاه نگاه کردن به فشارسنج و مقدار هوای موجود را فراموش نکنید .

طریقه یافتن محل آتش :

            زمانیکه وارد محل می شوید در صورتیکه آتش دیده می شود که امری جداگانه است و عملیات اطفائی را انجام می دهید اما وقتی بعلت وجود دود فراوان محل دقیق آتش سوزی مشخص نیست به نکات زیر بمنظور یافتن کانون آتش توجه کنید . اولاً باید دانست که هوای گرم همیشه بطرف محلی که هوای خنک وجود دارد در حرکت است و دود هم که در اثر وجود آتش تولید می شود بهمین طریق حرکت خواهد کرد چون چگالی هوای گرم کمتر از چگالی هوای سرد است بنابراین این هوای گرم در سطح فوقانی و زیر سقف حرکت می کند دود هم بهمین منوال از روی آتش برخاسته به سمت بالا صعود می کند وقتی با جسم یا مانعی برخورد کرد و جلوی پیشروی آن گرفته شد منتشر شده و تمام محیط را اشغال می کند و یافتن محل آتش سوزی در دود مشکل می شود . اما باید بخاطر داشت که دود وقتی از آتش برخاست صورت مارپیچ بالا می رود و بعد از آن منتشر می شود و این یکی از خاصیت هائیست که ما را در دود برای یافتن محل آتش راهنمایی می کند پس برای یافتن محل آتش سوزی در دود به چند نکته توجه می کنیم .

  1. از خاصیت بالا رفتن دود از آتش که بصورت سریع و مارپیچ از روی آتش به هوا می رود .
  2.  حرارت هر چقدر به محل آتش نزدیکتر شویم هوای اطراف گرمتر می شود و این هم یکی از عواملی است که ما را برای آتش راهنمایی می کند .
  3.  تراکم دود : هر چقدر به محل دود نزدیک شویم علاوه بر حرارت دود غلیظ تر می شود .
  4. صدای سوختن : وقتی شئی در حال سوختن باشد صدائی تولید می شود که این صدا در موارد مختلف تا اندازه ای متفاوت است و از روی این صداها می توان محل آتش سوزی را یافت .

در ساختمانها چگونه جستجو کنیم :

               روش جستجو خیلی مهم است و ما باید آنرا دقیق و سریع انجام دهیم و اگر کسی در حریق گرفتار بود او را نجات دهیم :

در ساختمانهای چندین طبقه عمل جستجو را از بالا به پائین انجام می دهیم زیرا جان افراد که در طبقات بالا هستند در خطر است زیرا آتش و دود همیشه بطرف بالا می رود .

در فروشگاهها معمولاً جستجو را از اطراف آتش شروع می کنیم و بعد تمام جاها را می گردیم .

در خانه ها از سمت چپ یا راست شروع کرده و تمام اتاقها ، حمام ، آشپزخانه ، زیر مبل ، زیر میز و داخل کمد را جستجو می کنیم .

زمانیکه برای یافتن آتش وارد محلی می شویم هرگاه دربی را باز کردیم و آتش را در محل نیافتند بهتر است که درب مزبور را ببندیم زیرا وقتی که آتش را یافتیم و کارمان تمام شد امکان دارد دیگران که در آنجا کار می کنند بطور ناگهانی از در به بیرون بدوند و آن درب بجای خطرناک باز شود . در صورتیکه دربهائی باز باشند که بیرون تا محل حریق راه دارد گروه های دیگر که برای عملیات وارد می شوند سریعتر کارشان را انجام خواهند داد و آتش هم بخاطر کمتر رسیدن هوا بکندی توسعه پیدا خواهد کرد .

( همیشه در موقع جستجو از طناب راهنما استفاده کنید چون برگشت آسانتر می شود )

اگر در دود گم شدیم چه باید بکنیم :

               خیلی وقتها اتفاق می افتد که شخصی در دود راه خود را گم می کند و نمی تواند راه بازگشت را پیدا کند در یک چنین موارد می توان با توجه به چند نکته راه خروجی را یافت .

بوسیله یافتن یک لوله و ادامه دادن راه بوسیله آن ( لوله هائی که بمنظور اطفاء حریق استفاده می شود ) اول باید مطمئن شد که لوله بطرف داخل می رود یا خارج در لوله های انگلیسی با کوبلینگ مخصوص آنها این کار راخت است اما با کوبلینگ های مورد استفاده در آتش نشان دو راه وجود دارد .

الف) در صورتیکه در داخل لوله آب موجود باشد یعنی تحت فشار آب باشد با تا کردن لوله فشار یکطرف بیشتر می شود و آن طرفی است که به چپ وصل است یعنی طرف راه خروج و با ادامه آن به خارج می رسیم .

ب) در صورتیکه لوله فاقد آب بوده ادامه راه از یکطرف امکان دارد راه درست باشد و ما بخارج برسیم و یا به سر لوله در صورتیکه به سر لوله رسیدیم برعکس آن راه را ادامه می دهیم و راه خروج را می پیماییم و در این مواقع باید مواظب بود که لوله از پنجره ها یا پله ها بطرف پائین نرفته باشد و یا از ساختمانی به ساختمان دیگر که بین آنها فاصله ای وجود دارند نباشد .

  1.  اگر از طناب راهنمای استفاده شده بوسیله گره های شناسائی می توان راه خروج را تشخیص داد .
  2. بوسیله صداهای خارج ، صدای ماشین ، پمپ ، صحبت کردن
  3. در صورتیکه با تمان این نکات موفق بیافتن راه نشدیم در محل مشخصی قرار گرفته و آژیر اضطراری را بصدا در می آوریم تا دیگران به کمک بیایند .

در اتفاقات ناگهانی :

               ممکن است شخصی که از دستگاه تنفسی استفاده می کند راهش را گم کند یا دچار حادثه ای شود که نتواند راه را ادامه دهد و یا بخاطر فرو ریختن قسمتی از ساختمان نتواند از آن خارج شود در همین مواقع شخص چه عملی باید انجام دهد .

اگر در محل حریقی وجود داشت می تواند اطراف حریق را از اجسام سوختنی خالی نماید و یا در صورت وجود وسیله اقدام به اطفاء بنماید .

اگر لوله آب از بیرون به داخل آمده آنرا به کنج دیواره کشیده و در آنجا خیلی راحت بنشیند و در صورت نبودن لوله از طناب راهنما استفاده کند و جائی قرار بگیرد که خطر کمتری وجود داشته باشد در ضمن کسانی که به کمک می آیند به راحتی بتوانند او را پیدا کنند .

آژیر مواقع اضطراری را بصدا در آورد .

شیر سیلندر را امتحان کند که کاملاً باز باشد .

بطور معمولی تنفس کند چون در حال استراحت اکسیژن کمتری مصرف می شود .

مطمئن شود که شیر اضطراری در صورت موجود بودن در دستگاه کاملاً بسته باشد .

( این شیر فقط مواقعی باز می شود که ماسک یا پاره شده باشد و یا طلق جلوی آن شکسته باشد و مواقعی که هوای معمولی دستگاه برای تنفس کافی نیست و احتیاج به هوای بیشتری دارد ) . هیچگاه در هنگامیکه از ماسک استفاده می شود نباید نفس را در سینه حبس کرد باید خیلی راحت و معمولی تنفس کرد .

تذکرات مهم :

هیچگاه یک نفر را به تنهایی به داخل محل حادثه نفرستید ، کمترین تعدادی که باید با دستگاه وارد محل حادثه شوند دو نفر است .

هیچگاه در هیچ زمان یک تیم دو نفری که از دستگاه استفاده می کنند نباید از هم جدا شوند حتی در مواقع خطر

فاصله دو نفر همیشه باید طوری باشد که شخص پشت سر اگر دستش را دراز کند شخص جلوئی را لمس نماید .

برای رد شدن از طناب همیشه از زیر طناب رد شوید و طناب را با دست گرفته و بالا نگهدارید تا خود و دستگاه کاملاً از آن بگذرید زیرا این کار از افتادن شما در اثر گیر کردن طناب به پایتان جلوگیری می کند .

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی : تهران ، سعادت آباد، میدان بهرود، بلوار عابدی ،  خیابان فاتحان مجتمع علوم پزشکی برج C1طبقه همکف

آدرس کارخانه : تهران ، رباط کریم - انجم آباد خیابان همت ک سعادت ششم  

تلفن دفتر مرکزی :  09901155125 - 02122145041 - 02122141207

ایمیل :   baranagroup521 a gmail.com  -  info a baranagroup.com

نمایندگی  شمال غرب کشور: 

آدرس: تبریز: میرداماد ،فازسوم ویلاشهر، خیابان گلستان، پلاک ۱۱

تلفن : 09143134507 - آقای مطلبی

 

Barana Tajhiz Hooshmand All Right Reserved.© 2016 BARANAGROUP

طراحی و پیاده سازی  BTH

Template Design:A.H